Date privind trecutul istoric

Se cunoa?te faptul c? zona în care este a?ezat? comuna Tileagd a f?cut parte din Voievodatul condus de Menumorut, descris în „Gesta Hungarorum” de c?tre Anonimus, notarul Regelui Bela al IlI-lea, al Ungariei. în acele timpuri, Voievodatul avea forme specific române?ti de organizare, în districte sau Cnezate ?i Ob?tii s?te?ti, popula?ia de pe întreaga vale ?i terasele Grisului Repede fiind români.

Incepând cu secolul al XI-lea, pe fondul popula?iei române?ti autohtone, în mod treptat au început s? p?trund? elemente maghiare care se a?ezau pe malurile apelor ?i pe terenuri fertile, alungându-i pe români din vetrele lor. Aceste st?ri de fapt au fost scrise de mai mul?i istorici romani ?i maghiari în mod obiectiv.

Incepând cu acest secol XI, pe lâng? descoperirile arheologice s-au g?sit ?i documente scrise. Primul document scris în care se vorbe?te despre Bihor, a fost actul de danie din anul 1075, al Regelui Géza II al Ungariei, act în care se arat? ?i câteva ocupa?ii ale locuitorilor autohtoni, printre care cre?terea animalelor ?i albin?ritul.

Bihorul a fost primul comitat organizat, în cadrul teritoriilor cucerite de c?tre regatul feudal maghiar. La înfiin?area comitatului în anul 1111, Bihorul cuprindea partea central? a vechiului voievodat condus de Menumorut. în acel timp, locuitorii autohtoni români au vie?uit în cadrul ob?tiilor s?te?ti, feudalii care au primit danii în acele locuri, aveau doar o putere nominal?, fiind sili?i ca s? accepte aceast? form? de organizare.

Al doilea document scris din secolul al Xll-lea a fost un alt act de danie din 1160, în care se vorbea printre altele, despre morile ?i pivele de pe Cri?ul Repede (Istoria României, seria C. Transilvania, volumul I. Editura Academiei Bucure?ti, pag. 110-357). în acela timpuri existen?a comitatului, a morilor ?i a pivelor de pe Cri?, confirm? temeinicia a?ez?rilor stabile cu oameni care s? cultive cereale ?i s? creasc? animale. Pe fondul acestor evenimente socio-politice, la începutul secolului Xll-lea a luat fiin?? comuna Tileagd, lâng? un Castru Roman de grani??, respectiv în perioada când grupurile de unguri penetrau pe valea Cri?ului Repede. Nucleul care a întemeiat aceast? comun? a fost popula?ia româneasc? la care s-a ad?ugat ?i o bun? parte a ungurilor care au venit din Panonia.